ndmpoland.pl

Oferta

Oferta

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie BHP. Szkolimy pracowników, stale nadzorujemy zakłady pracy, lokalizując i usuwając potencjalne zagrożenia, reprezentujemy firmę przed państwowymi instytucjami kontrolnymi, stanowimy nadzór przeciwpożarowy i wykonujemy wiele pożytecznych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze usługi są rekomendowane przez wiele firm, które zdecydowały się na podjęcie współpracy. Dzięki kadrze wysoce wyspecjalizowanych pracowników BHP gwarantujemy bezpieczeństwo każdej firmie, która zdecyduje się na współpracę. Najważniejsza dla funkcjonowania firm na rynku jest ich produktywność. Współdziałając z nami, przedsiębiorstwa nie muszą martwić się o bezpieczeństwo personelu oraz osób trzecich przebywających na terenie ich obiektów. Pracownicy mogą dzięki temu całkowicie skupić się na podejmowanej pracy, tak aby firma osiągała możliwie największe zyski. W czasie szkolenia pracowników nasi specjaliści wykazują się bardzo dydaktycznym podejściem, gdyż wiedzą jak ważne jest właściwe wprowadzenie pracowników oraz ich okresowa edukacja w zakresie BHP. W sytuacji reprezentowania firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi nasi specjaliści dbają o dobro firmy, kierując się bardzo dużą znajomością przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawując nadzór przeciwpożarowy opierający się między innymi na dokładnym opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, chronimy ludzkie zdrowie i życie.